Čtení na přání - Divadlo U Valšů27.05.2020

 

Divadlo U Valšů ve spolupráci s organizací Život 90 nám pro naše klienty a pracovníky natočili krátké video, které je v době karantény velmi potěšilo. O to více byla jejich radost větší, když jim pozdrav zaslal samotný princ a MUDr. Suchý v jedné osobě, pan Jan Čenský. Tímto bych mu chtěla za celý kolektiv zařízení i klienty moc poděkovat, že si na nás vzpomněl a udělal nám radost. Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitelka

https://www.youtube.com/watch?v=U9Q4dYVF0nY&feature=youtu.be

více
Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 202025.05.2020

01. Hlavní vstup do zařízení je uzamčen, pohyb osob je kontrolován pracovníky zařízení.

02. Návštěvy jsou umožněny v čase 09.00 – 16.00 hod s ohledem na denní rytmus klientů, dobu podávání jídla a chod zařízení.

03. Pracovníci péče o návštěvy se dotážou každého návštěvníka na symptomy viru COVID 19 (suchý kašel, obtížené dýchaní, bolest svalů, únava, teplota 37,0°C), a bezkontaktním teploměrem ověří tělesnou teplotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. 

04. Pracovníci péče o návštěvy vedou evidenci návštěv v denních listech a evidují tyto osobní údaje (v souladu s Poučením o ochraně osobních údajů): jméno a příjmení, telefonní kontakt, čas vstupu a odchodu z budovy, tělesnou teplotu.

05. Dobu návštěvy je nutné si rezervovat. Evidenci rezervací vede vedoucí zařízení. Návštěvu lze sjednat telefonicky v čase pondělí až pátek 08.00 – 12.00 hod (žádáme o respekt k ostatní činnosti pracovníka, volejte pouze v tomto čase).

06. Vedoucí zařízení vede rezervaci času návštěvy. Každý den vedoucí zařízení vypíše do diáře pracovníků v přímé péči všechny návštěvy na další den, aby personál mohl klienty připravit včas na hodinu návštěvy.

07. Rezervaci času návštěvy zkontroluje pracovník pověřený péčí o návštěvy, bez rezervace není návštěva umožněna.

08. Pakliže se objednaná návštěva nemůže dostavit, je povinna telefonicky svůj čas uvolnit jiné návštěvě. 

09. Návštěva probíhá ve vstupní hale do zařízení.

10. Každá návštěva začíná v celou hodinu a nesmí trvat déle než 30 minut. 

11 Ve vstupní hale může být návštěva pouze jednoho klienta.  

12. Návštěvník je povinen při vstupu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace a použít roušku. V případě, že nebude mít k dispozici svoji roušku, bude mu zařízením propůjčena.

13. U jednoho klienta v jednom čase je možná návštěva pouze 2 osob na dobu max. 30 minut, výjimky připouští ředitel z důvodu zvlášť hodných zřetele.

14. Jeden klient nesmí mít více jak jednu návštěvu v jednom dni. 

15. Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m. 

16. Klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. 

17. Návštěvník je povinen při odchodu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace a vrátit roušku zařízení.

18. Pracovníci zařízení jsou povinni použití dezinfekce a roušek kontrolovat.

19. Návštěvníci při odchodu, v případně nepřítomnosti pracovníků péče o návštěvy (výkon povinností), vyčkají na příchod pracovníka.

20. Dezinfekci ploch vstupního vestibulu, dezinfekci ovzduší pomocí germicidní lampy a vyvětrání po každé návštěvě zajišťují pracovníci péče o návštěvy, v době jejich nepřítomnosti pracovníci přímé péče.

21. Na pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

22. Ředitel vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace  nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Telefonní kontakt pro rezervaci návštěv:   Perets Olena            774 453 351

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Souhrn bezpečnostních opatření na ochranu našich klientů

zpět | tisk

Naše zařízení přijalo spoustu opatření k ochraně našich klientů před nákazou COVID-19.

- byl zastaven příjem nových klientů do zařízení a vyřizování nových žádostí o poskytování služby

- je uzamčen hlavní vchod a komunikace probíhá přes intercom u vchodových dveří

- je prováděna kontrola zdravotního stavu všech zaměstnanců přicházejících do směn při vstupu do budovy

- všichni zaměstnanci povinně používání roušky a ochranné pomůcky

- všichni klienti byli poučeni o neopouštění zařízení

- bylo zrušeno veškeré vzdělávání a skupinové aktivity

- byly omezeny veškeré výjezdy personálu mimo zařízení na nezbytné minimum

- byly omezeny veškeré výjezdy klientů do zdravotnických zařízení na nutné minimum

- proběhla mobilizace vnitřních personálních rezerv a příprava na personální krizi

- je zpracován krizový plán obsahující preventivní opatření v souvislosti se šířením viru s cílem ochránit klienty zařízení a zaměstnance, rovněž je k dispozici plán pro případ, kdy by zařízení zůstalo v karanténě nebo byla uzavřena lokalita

Děkuji, že společně s námi chráníte seniory !!!

 

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz