Doporučení Krajské hygienické stanice ohledně návštěv v sociálních zařízeních15.07.2022

Nárůst pozitivních případů covid-19 – aktuální doporučení pro domovy seniorů a zdravotnická zařízení v Královéhradeckém kraji

Opětovný nárůst onemocnění covid-19 v současnosti je patrný nejen v ČR a ve většině zemí EU, ale i v Královéhradecké kraji. Souvisí s šířením nových subvariant omikronu, jejichž podíl dle údajů Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění Státního zdravotního ústavu tvoří pravděpodobně již téměř 90 % vyšetřených vzorků. Aktuální vývoj epidemie této nákazy není příznivý, dochází k zrychlení tempa jejího šíření. Zvyšuje se také pravděpodobnost rizikových kontaktů v populaci, a to i pro potenciálně zranitelné skupiny. Omikron je velmi infekční, a tak stále platí, že se člověk může při kontaktu s nemocným velmi snadno a rychle nakazit. Nové subvarianty BA.4, a zejména pak vysoce nakažlivá BA.5, mají totiž významnou schopnost prolomit imunitní ochranu a nakazit i člověka po prodělané nákaze nebo po očkování. Očkovaní však mají stále násobně menší riziko vážných komplikací, a jejich ochrana před rizikem úmrtí nebo těžkým průběhem je stále výrazná. Lze také předpokládat, že vzhledem k útlumu testování je virová nálož v populaci daleko větší, než jak vyplývá z počtu hlášených onemocnění.

K přenosu onemocnění dochází zejména v uzavřených prostorách, a významnou rizikovou skupinou jsou zejména senioři a osoby s oslabenou imunitou.

V souvislosti s výše uvedeným proto KHS Královéhradeckého kraje doporučuje pro návštěvníky klientů pobytových zařízení sociálních služeb a pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních zdravotnických zařízení následující:

1 - Nošení respirátoru či nanoroušky po celou dobu návštěvydodržování respirační etikety včetně důsledného mytí či dezinfekce rukou.

2 - Návštěvníky s viditelnými projevy respiračního infektu vpustit do zařízení pouze ve výjimečných situacích a vždy s provedeným antigenním nebo PCR testem (ne starším 24 hodin). Po návratu z dovolené (zvláště pak při kontaktu s větším počtem neznámých osob nebo po příjezdu ze zahraničí) je třeba návštěvu těchto zařízení odložit cca o 3 – 5 dnů.

3 - Pro seniory nošení respirátoru či nanoroušky v případě pohybu mimo zařízení (zejména při cestách MHD, dále v zdravotnických zařízeních, na nákupech, v provozovnách služeb aj.).

4 - Dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP je důležité včas podstoupit aplikaci druhé posilující dávky vakcíny proti covid-19.

Závěrem je důležité také sdělit, že všechna naše doporučení jsou zejména na bázi osobní odpovědnosti a apelu na veřejnost. Zachování návštěv zejména v domovech pro seniory přitom samozřejmě považujeme za důležité.

Používání respirátorů u návštěvníků domovů seniorů i nemocnic je však absolutní minimum, které pomůže chránit zdraví i životy nejohroženějších lidí. 

MUDr. Eva Beranová

ředitelka protiepidemického odboru

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Habrmanova 19/1

501 01 Hradec Králové

více
Návštěvy od 20. dubna 202219.04.2022

S účinností od 20. dubna 2022 se obnovují návštěvy v našem zařízení. Návštěvy již nemusí prokazovat svoji bezinfekčnost (není potřeba dokládat test, očkování ani prodělání COVIDu). Také se ruší systém evidence návštěv. Návštěvy budou probíhat v návštěvní místnosti v přízemí zařízení. Doporučená doba návštěv je každý den od 9 do 17 hod (tato doporučená doba je z důvodu prováděných ošetřovatelských výkonů u klientů). Dále doporučujeme rodinným příslušníkům imobilních klientů, aby návštěvu personálu nahlásili s předstihem, abychom mohli klienta k návštěvě připravit, a vy jste nemuseli čekat.  Při příchodu zazvoňte na zvonek u vstupních dveří, že jste již v zařízení a na svého rodinného příslušníka vyčkejte v návštěvní místnosti (dveře cca 20 m vlevo od vstupních dveří s nápisem Návštěvní místnost). Při návštěvě stále platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu). Při známkách akutního respiračního onemocnění prosím návštěvu v zařízení odložte.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Poslání a cíle

zpět | tisk


               Veřejný závazek Domova pro seniory Anička                                        

Poslání

 • poslání Domova pro seniory Anička spočívá v poskytování celoroční pobytové služby klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
 • klienti - senioři, kteří nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí, ani využívat jiný typ sociální služby, a potřebují soustavnou a pravidelnou pomoc druhé osoby
 • individuálním přístupem se snažíme klientům zajistit přiměřenou míru pomoci či podpory, udržení si sociálních kontaktů, prožití aktivního a důstojného stáří
 • služby jsou poskytovány pro zájemce z celé ČR
 • umístěním klientů z okolí Vamberka je zachováno přirozené pouto k místu, kde před nástupem klient žil a umožní mu tak lépe pokračovat v již navázaných mezilidských vztazích
 • plnění tohoto poslání je závazkem všech pracovníků zařízení vůči společnosti

 

Cíle

 • základním cílem je pomáhat klientům uspokojit jejich osobní potřeby a zajistit důstojné prožívání života v zařízení
 • obecným cílem poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Anička Vamberk je nabízet klientům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti
 • cíle zařízení do budoucna
  • výstavba kavárny pro posezení klientů či rodinných příslušníků v areálu zařízení
  • výstavba nového stravovacího komplexu pro zkvalitnění stravování našich klientů
  • výstavba rehabilitačního a cvičebního komplexu

 

Cílová skupina

 • cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou
  • klienti starší věku 55 let
  • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
  • senioři
  • částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních dovednostech druhou osobou především z důvodu věku
  • klienti se sníženou mobilitou či  imobilní
 • negativní vymezení cílové skupiny (službu nelze poskytnout)
  • klienti, kteří nespadají do cílové skupiny zařízení
  • klientům, kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu (zrakově a sluchově postižení, kteří vyžadují speciální a odbornou péči nebo speciální vybavení)
  • klienti trpící psychiatrickým onemocněním - jejich chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují vnitřní pravidla zařízení, ohrožují sebe nebo ostatní klienty, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci)
  • klienty závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol apod.)
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře
  • klienti trpící chronickým infekčním či parazitárním onemocněním nebo jsou bacilonosiči
  • klientům, kteří nepotřebují stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby (prostorové a provozní podmínky v našem zařízení neumožňují, aby si klient prováděl tyto úkony samostatně v ubytovacích či jiných společných prostorech zařízení)
  • osoby, které žádají o poskytnutí sociální služby,a při tom v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí jim byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytování služeb

 • sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení
  • princip individuální podpory klienta
  • princip respektování potřeb klienta
  • princip dodržování práv klienta
  • princip respektování volby a přání klienta
  • princip běžného způsobu života
  • princip spolupráce s klientem
  • princip odbornosti a týmové spolupráce
  • princip standardizace

 

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz