Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
Omezení návštěv od 22. 09. 202222.09.2022

Z důvodu výskytu infekčního onemocnění je zařízení od 22. 09. 2022 uzavřeno pro návštěvy. Děkujeme za pochopení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Poslání a cíle

zpět | tisk


               Veřejný závazek Domova pro seniory Anička                                        

Poslání

 • poslání Domova pro seniory Anička spočívá v poskytování celoroční pobytové služby klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
 • klienti - senioři, kteří nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí, ani využívat jiný typ sociální služby, a potřebují soustavnou a pravidelnou pomoc druhé osoby
 • individuálním přístupem se snažíme klientům zajistit přiměřenou míru pomoci či podpory, udržení si sociálních kontaktů, prožití aktivního a důstojného stáří
 • služby jsou poskytovány pro zájemce z celé ČR
 • umístěním klientů z okolí Vamberka je zachováno přirozené pouto k místu, kde před nástupem klient žil a umožní mu tak lépe pokračovat v již navázaných mezilidských vztazích
 • plnění tohoto poslání je závazkem všech pracovníků zařízení vůči společnosti

 

Cíle

 • základním cílem je pomáhat klientům uspokojit jejich osobní potřeby a zajistit důstojné prožívání života v zařízení
 • obecným cílem poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Anička Vamberk je nabízet klientům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti
 • cíle zařízení do budoucna
  • výstavba kavárny pro posezení klientů či rodinných příslušníků v areálu zařízení
  • výstavba nového stravovacího komplexu pro zkvalitnění stravování našich klientů
  • výstavba rehabilitačního a cvičebního komplexu

 

Cílová skupina

 • cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou
  • klienti starší věku 55 let
  • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
  • senioři
  • částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních dovednostech druhou osobou především z důvodu věku
  • klienti se sníženou mobilitou či  imobilní
 • negativní vymezení cílové skupiny (službu nelze poskytnout)
  • klienti, kteří nespadají do cílové skupiny zařízení
  • klientům, kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu (zrakově a sluchově postižení, kteří vyžadují speciální a odbornou péči nebo speciální vybavení)
  • klienti trpící psychiatrickým onemocněním - jejich chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují vnitřní pravidla zařízení, ohrožují sebe nebo ostatní klienty, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci)
  • klienty závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol apod.)
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře
  • klienti trpící chronickým infekčním či parazitárním onemocněním nebo jsou bacilonosiči
  • klientům, kteří nepotřebují stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby (prostorové a provozní podmínky v našem zařízení neumožňují, aby si klient prováděl tyto úkony samostatně v ubytovacích či jiných společných prostorech zařízení)
  • osoby, které žádají o poskytnutí sociální služby,a při tom v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí jim byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytování služeb

 • sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení
  • princip individuální podpory klienta
  • princip respektování potřeb klienta
  • princip dodržování práv klienta
  • princip respektování volby a přání klienta
  • princip běžného způsobu života
  • princip spolupráce s klientem
  • princip odbornosti a týmové spolupráce
  • princip standardizace

 

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz