Změna pracovníka vydávajícího depozita13.03.2023

Od 13. března 2023 je pověřeným pracovníkem za výdej depozit p. Páchová Renata. Je i pracovníkem, který bude inkasovat platby za fakultativní služby. Telefonní spojení na p. Páchovou je 774 453 354. Pracovní doba je pondělí až pátek od 07,00 hod do 15,00 hod.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.

více
Zrušení omezení návštěv od 03. října 202202.10.2022

Od 03. října 2022 je zrušeno omezení návštěv v našem zařízení tj. návštěvy jsou bez omezení.

Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M., ředitel zařízení

více
počítadlo.abz.cz

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/func.php on line 4

Poslání a cíle

zpět | tisk


               Veřejný závazek Domova pro seniory Anička                                        

Poslání

 • poslání Domova pro seniory Anička spočívá v poskytování celoroční pobytové služby klientům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti, zejména z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
 • klienti - senioři, kteří nemohou již žít ve svém přirozeném prostředí, ani využívat jiný typ sociální služby, a potřebují soustavnou a pravidelnou pomoc druhé osoby
 • individuálním přístupem se snažíme klientům zajistit přiměřenou míru pomoci či podpory, udržení si sociálních kontaktů, prožití aktivního a důstojného stáří
 • služby jsou poskytovány pro zájemce z celé ČR
 • umístěním klientů z okolí Vamberka je zachováno přirozené pouto k místu, kde před nástupem klient žil a umožní mu tak lépe pokračovat v již navázaných mezilidských vztazích
 • plnění tohoto poslání je závazkem všech pracovníků zařízení vůči společnosti

 

Cíle

 • základním cílem je pomáhat klientům uspokojit jejich osobní potřeby a zajistit důstojné prožívání života v zařízení
 • obecným cílem poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory Anička Vamberk je nabízet klientům takový rozsah služeb, který je přizpůsobený jejich individuálním potřebám a požadavkům, s důrazem na co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti
 • cíle zařízení do budoucna
  • výstavba kavárny pro posezení klientů či rodinných příslušníků v areálu zařízení
  • výstavba nového stravovacího komplexu pro zkvalitnění stravování našich klientů
  • výstavba rehabilitačního a cvičebního komplexu

 

Cílová skupina

 • cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou
  • klienti starší věku 55 let
  • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
  • senioři
  • částečně soběstační s nutnou pravidelnou pomocí při základních životních dovednostech druhou osobou především z důvodu věku
  • klienti se sníženou mobilitou či  imobilní
 • negativní vymezení cílové skupiny (službu nelze poskytnout)
  • klienti, kteří nespadají do cílové skupiny zařízení
  • klientům, kterým nejsme schopni poskytnout kvalitní a bezpečnou službu (zrakově a sluchově postižení, kteří vyžadují speciální a odbornou péči nebo speciální vybavení)
  • klienti trpící psychiatrickým onemocněním - jejich chování je neslučitelné s komunitním způsobem života (např. hrubě narušují mezilidské vztahy, nerespektují a nedodržují vnitřní pravidla zařízení, ohrožují sebe nebo ostatní klienty, vyžadují nebo potřebují stálou osobní asistenci)
  • klienty závislé na návykových nebo psychotropních látkách (drogy, alkohol apod.)
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí akutní péče ve zdravotnickém zařízení
  • klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí vysoce náročné ošetřovatelské péče a každodenní dohled lékaře
  • klienti trpící chronickým infekčním či parazitárním onemocněním nebo jsou bacilonosiči
  • klientům, kteří nepotřebují stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby (prostorové a provozní podmínky v našem zařízení neumožňují, aby si klient prováděl tyto úkony samostatně v ubytovacích či jiných společných prostorech zařízení)
  • osoby, které žádají o poskytnutí sociální služby,a při tom v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí jim byla vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Principy poskytování služeb

 • sociální služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, tj. se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • následující principy zachycují hodnoty, které jsou používány při poskytování sociální služby v zařízení
  • princip individuální podpory klienta
  • princip respektování potřeb klienta
  • princip dodržování práv klienta
  • princip respektování volby a přání klienta
  • princip běžného způsobu života
  • princip spolupráce s klientem
  • princip odbornosti a týmové spolupráce
  • princip standardizace

 

 • umístění budovy, její technický stav a materiální podmínky služby
 • kapacita zařízení je 51 klientů sociální služby
 • budova je po rekonstrukci, jsou udržovány v ..

  více
 • Cílovou skupinou Domova pro seniory Anička jsou:

 • klienti starší věku 55 let
 • klienti s chronickým nebo jiným zdravotním postižením
 • senioři
 • čá...
 • více

  Klienti zařízení mohou využívat dle svých zájmů, potřeb a zdravotního stavu pořádané programy v zařízení. Patří sem:

 • možnost sledování televize
 • p...

  více
 • Copyright © 2013 dsa@ldz.cz
  Design by Lucie SLIŽOVÁ
  LDZ, s.r.o.
  Domov pro seniory Anička
  Na Kameni 116, 517 54 Vamberk
  GPS Loc:50°6
  16°17
   
  sociální úsek
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
  Mgr. et Bc. Klug Anna, MBA, LL.M.
  ředitel zařízení
  T: 498 771 860
  M: 774 453 350
  E: dsa@ldz.cz
   
  zdravotnický úsek
  Veverková Iveta
  vedoucí pracovník
  T: 498 771 863
  M: 724 921 621
  E: sestry@ldz.cz
  Perets Olena
  vedoucí zařízení
  T: 498 771 862
  M: 774 453 351
  E: vedouci@ldz.cz