Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /data/web/virtuals/115042/virtual/www/domains/ldz.cz/dsa/index2.php on line 7
Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 2020

Pravidla pro návštěvy platná od 01. června 2020

01. Hlavní vstup do zařízení je uzamčen, pohyb osob je kontrolován pracovníky zařízení.

02. Návštěvy jsou umožněny v čase 09.00 – 16.00 hod s ohledem na denní rytmus klientů, dobu podávání jídla a chod zařízení.

03. Pracovníci péče o návštěvy se dotážou každého návštěvníka na symptomy viru COVID 19 (suchý kašel, obtížené dýchaní, bolest svalů, únava, teplota 37,0°C), a bezkontaktním teploměrem ověří tělesnou teplotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. 

04. Pracovníci péče o návštěvy vedou evidenci návštěv v denních listech a evidují tyto osobní údaje (v souladu s Poučením o ochraně osobních údajů): jméno a příjmení, telefonní kontakt, čas vstupu a odchodu z budovy, tělesnou teplotu.

05. Dobu návštěvy je nutné si rezervovat. Evidenci rezervací vede vedoucí zařízení. Návštěvu lze sjednat telefonicky v čase pondělí až pátek 08.00 – 12.00 hod (žádáme o respekt k ostatní činnosti pracovníka, volejte pouze v tomto čase).

06. Vedoucí zařízení vede rezervaci času návštěvy. Každý den vedoucí zařízení vypíše do diáře pracovníků v přímé péči všechny návštěvy na další den, aby personál mohl klienty připravit včas na hodinu návštěvy.

07. Rezervaci času návštěvy zkontroluje pracovník pověřený péčí o návštěvy, bez rezervace není návštěva umožněna.

08. Pakliže se objednaná návštěva nemůže dostavit, je povinna telefonicky svůj čas uvolnit jiné návštěvě. 

09. Návštěva probíhá ve vstupní hale do zařízení.

10. Každá návštěva začíná v celou hodinu a nesmí trvat déle než 30 minut. 

11 Ve vstupní hale může být návštěva pouze jednoho klienta.  

12. Návštěvník je povinen při vstupu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace a použít roušku. V případě, že nebude mít k dispozici svoji roušku, bude mu zařízením propůjčena.

13. U jednoho klienta v jednom čase je možná návštěva pouze 2 osob na dobu max. 30 minut, výjimky připouští ředitel z důvodu zvlášť hodných zřetele.

14. Jeden klient nesmí mít více jak jednu návštěvu v jednom dni. 

15. Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 m. 

16. Klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. 

17. Návštěvník je povinen při odchodu použít dezinfekci, správného postupu její aplikace a vrátit roušku zařízení.

18. Pracovníci zařízení jsou povinni použití dezinfekce a roušek kontrolovat.

19. Návštěvníci při odchodu, v případně nepřítomnosti pracovníků péče o návštěvy (výkon povinností), vyčkají na příchod pracovníka.

20. Dezinfekci ploch vstupního vestibulu, dezinfekci ovzduší pomocí germicidní lampy a vyvětrání po každé návštěvě zajišťují pracovníci péče o návštěvy, v době jejich nepřítomnosti pracovníci přímé péče.

21. Na pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

22. Ředitel vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace  nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Telefonní kontakt pro rezervaci návštěv:   Perets Olena            774 453 351